HARTEMERT WENTELT ZICH IN EEN BRUISENDE BEVRIJDINGSDAG

De bezoekers aan de 42ste thema-jaarmarkt Hartemèrt worden meegezogen in de euforie van de bevrijdingsdagen nu 75 jaar geleden. Jaren van bezetting, angst, tirannie, beschietingen, veiligheid zoeken in schuilkelders, doden en gewonden, vernielde huizen en gebouwen, waren voorbij. De bevrijders werden uitbundig begroet. Schijndel en andere bevrijde steden en dorpen verwelkomden met opgelucht enthousiasme de soldaten die door de straten liepen of reden. De oorlog was voorbij. Onze nationale vlaggen begonnen te wapperen, de meisjes droegen weer oranje strikken in het haar en  de oranjegekleurde sjerpen verschenen weer in het straatbeeld. Vrolijkheid alom. Er klonk weer muziek, op de klanken van draaiorgels werd gedanst en gezongen, op een kleine kermis vermaakte zich de jeugd en knabbelde aan de dikke repen chocolade die door de bevrijders kwistig werden uitgedeeld.  Deze Hartemèrt haalt die roes van weleer voor één dag naar boven.

Reeds tweemaal werd op Hartemèrt aandacht besteed aan de bevrijding, maar toen kreeg het militaire alle aandacht. Nu richt de jaarmarkt vol muziek, zang, straattheater, sport en spel, informatie, demonstratie en  negotie zich op de feestelijke ambiance. Van 10.00 tot 17.00 uur wordt de bezoeker aan dit gratis toegankelijk evenement ondergedompeld in de ambiance van toen. Ouderen kunnen hun verhalen kwijt en de jongeren kunnen een duiken nemen in de historie.
Terug naar de tijd van de Andrew Sisters, de swingende klanken van de bigbands en de opzwepende tonen van de dixielandbands. Terug naar de liedjes van toen en toch hier en daar de voertuigen bekijken waarmee de bevrijders dorp en stad bevrijdden. Beelden van een verwoest dorp zal zeker indruk maken op de bezoekers. Men kan flaneren van terras tot terras en genieten van een koele dronk en van al hetgeen voorbij trekt.
Hartemèrt blikt terug naar die dag van vrijheid…